1819 – דָּמָה (damah)

planera, tänka ut


Typ:
VERB
Rotord
Hebreiska: דָּמָה (damah)
Uttal: da-ma    Lyssna
Talvärde: 49 (4 + 40 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 30 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet damah till följande:

ἀποῤῥίπτωaporrhiptoG0641kasta sig i
ἀφαιρέωaphaireoG0851ta ifrån, ta bort, hugga av
διαγινώσκωdiaginoskoG1231undersöka, avgöra
διαλείπωdialeipoG1257avbryta, upphöra
ἐνθυμέομαιenthumeomaiG1760tänka, begrunda, fundera
ἐξολοθρεύωexolothreuoG1842bli utrotad
θέλωthelo, ethelo, tenses, theleo, etheleoG2309vilja, önska
ὅμοιοςhomoiosG3664lik
ὁμοιόωhomoiooG3666likna, bli lik
σιγάωsigaoG4601hålla tyst
σιωπάωsiopaoG4623vara tyst, tiga
ὑπολαμβάνωhupolambanoG5274anta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to resemble
compare, devise, (be) like(-n), mean, think, use similitudes

Engelsk beskrivning

1) to be like, resemble
1a) (Qal) to be like, resemble
1b) (Piel)
1b1) to liken, compare
1b2) to imagine, think
1c) (Hithpael) to make oneself like
1d) (Niphal)


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (30 st)


4 Moseboken (1)

Och det ska ske att det jag tänkte göra mot dem, det ska jag göra mot er.' "

Domarboken (1)

Och Givas män reste sig mot mig och omringade huset runt om över mig på natten, mig tänkte de mörda och min konkubin skändade de och hon är död.

2 Samuelsboken (1)

Och de sade till kungen: "Mannen som gjorde slut på oss och som rådslog mot oss, så att vi har upphört från att vara inom några av Israels gränser,

Ester (1)

sade Mordochaj att de skulle ge detta svar till Ester: "Tro inte att du skulle vara den ende av alla judar som slipper undan, bara för att du bor i kungens hus.

Psaltaren (5)

[På nytt skiftar psalmen till en bön. På samma sätt som kungarna som flydde beskrevs med fyra adjektiv, beskrivs fyra av Guds egenskaper som beskyddar staden: Hans nåd, hur hans namn och lov når hela världen, hans rättfärdighet och hans domar.] Vi begrundar din nåd (omsorgsfulla kärlek), Gud (Elohim),
    här i ditt tempel.
Dessa saker har du gjort. Skulle jag då vara tyst?
    Du tänker att jag är likadan som du,
    men jag förebrår dig och ställer detta inför dina ögon.
Vem i skyarna kan jämföras med Herren (Jahve),
    vem av de mäktigas söner kan liknas vid Herren (Jahve)?
Jag är som en pelikan i öknen,
    jag har blivit som en uggla på en övergiven plats. [Jes 34:10–15; Sef 2:13–15]
Människan är som ett andetag (en vindfläkt; fåfänlighet – hebr. hevel),
    hennes dagar är som en skugga som drar förbi.

Höga Visan (5)

Jag har jämfört dig, min kärlek, med en springare (smäcker och ståtlig häst, ett sto)
    framför faraos vagnar.
Min älskade (raring) är som en gasell eller en ung hjort,
    han står bakom vår mur,
han kikar in genom fönstret,
    kisar genom gallret.
Till dess att dagen svalnar
    och skuggorna flyr bort,
vänd om min älskade (raring)
    och bli som en gasell
eller en ung hjort
    på de tvådelade bergen [Höga V 4:5–6].
Din resning är som ett palmträds
    och dina bröst som två druvklasar.
Skynda dig min älskade (raring), var som en gasell eller en ung hjort, på de kryddiga bergen (bergen som doftar av alla slags kryddor).

Jesaja (8)

Om inte Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) hade lämnat en liten kvarleva,
    skulle vi ha varit som Sodom, vi skulle ha varit som Gomorra.
Men detta är inte vad han menar (har för avsikter),
    inte heller tänker ("väver" – planerar) hans hjärta så,
hans mål (hans hjärta står efter) att fördärva
    och hugga bort nationer, inte några få [utan många].
Jag ska stiga upp
    över molnens höjder.
Jag ska bli lik den Högste.'
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) har svurit (avlagt en ed) och sagt:
"Sannerligen, som jag har tänkt ut, så ska det bli,
    och så som jag har avsett så ska det stå.
Med vem vill ni då likna Gud (El)?
    Eller vad vill ni jämföra honom med?
"Vem kan ni jämföra mig med,
    vem är jag lik?" Säger den Helige [Jes 1:4]
Vid vem vill ni likna mig och göra mig jämbördig
    och jämföra mig, för att vi ska vara lika?

Jeremia (1)

Den attraktiva (behagliga, vackra) och eftergivna (känsliga, ömtåliga) ska jag hugga av, dottern Sion.

Klagovisorna (1)

Vad ska jag ta till vittne (undervisningsexempel) för dig?
    Vad ska jag likna dig vid, du dotter Jerusalem?
Vad kan jag jämföra dig med så att jag kan trösta dig,
    du jungfru, dotter Sion?
För din skada är stor som havet,
    vem kan läka dig? [Den trettonde hebreiska bokstaven är: מ – Mem. Tecknet avbildar vatten och står för vatten, folk, nationer och språk. I denna vers börjar ordet "Vad" och "vem" på denna bokstav. Det upprepas flera gånger och förstärker därmed behovet av att få ställa frågor om vad, hur och varför, som är en viktig del i sorgens reaktionsfas.]

Hesekiel (5)

Människobarn säg till farao, Egyptens kung, och till hans skaror:
Vem är lik dig i din storhet [vers 18]? [Nu följer en allegorisk berättelse om ett ståtligt cederträd, som är en bild på dåtidens stormakt Assyrien. Även den allra mäktigaste nation kan falla för en ännu större makt. Det finns även en Mesopotamisk myt om ett kosmiskt träd vars rötter når ner i dödsriket och toppen når himlen, något som Hesekiel anspelar på här genom denna liknelse.]
Cedern i Guds (Elohims) trädgård
    kan inte dölja det,
cypresserna
    liknade inte dess grenar
och platanträdet
    var inte som dess grenar,
inget annat träd i Guds (Elohims) trädgård
    liknade det i sin skönhet.
Vem är du lik i härlighet och i storhet bland Edens träd? Likväl ska du föras ner med Edens träd till jordens nedre delar, du ska ligga mitt bland de oomskurna, med dem som är slagna med svärd. Detta är farao och hela hans skara, förkunnar (säger, proklamerar) Herrarnas Herre (Adonaj Jahve).
Människobarn, ta upp en klagosång över farao, Egyptens kung, och säg till honom:
Du har liknat dig själv vid ett ungt folkens lejon [Hes 19:1–9],
    fast du är som en drake (krokodil) i havet
och du väller fram med dina floder
    och smutsar ner (gör lera av) vattnen med dina fötter
    och fördärvar deras floder.

Daniel (1)

Han svarade: "Men jag ser fyra män gå runt fria mitt i elden! Ingen av dem är skadad, och den fjärde ser ut som en gudason (ordagrant 'gudars son', en gudomlig varelse)." [Nebukadnessar hade en polyteistisk gudsuppfattning. För honom är frasen "gudars son" troligtvis ett spontant uttryck för att den fjärde personen måste vara någon form av övernaturlig varelse. I vers 28 säger han att det var en ängel som israeliternas Gud sänt. Ängeln kan ha varit Jesus preinkarnerad, dvs. Jesus som uppenbarar sig som en Herrens ängel innan han tar mänsklig gestalt, se 1 Kor 10:1–4.]
Sedan fick jag se ett annat vilddjur [som symboliserar en kung och ett rike, se Dan 7:17]. Det såg ut som en björn. Den reste sig på ena sidan (var högre på ena sidan) och hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick uppmaningen: "Res dig, sluka mycket kött!" [Om det första riket är Babylon så följer sedan Medo-Persien, som är nästa stormakt i världshistorien. I kapitel 8 är det tydligt att det är Medien och Persien som avses, se Dan 8:3. Att ena sidan är högre kan indikera att Persien var den dominerande i alliansen. De tre revbenen skulle kunna symbolisera de tre stora segrarna – Babylon 539 f.Kr., Lydia 546 f.Kr. och Egypten 525 f.Kr.]

Hosea

Jag har talat till profeterna
    och jag har förökat synerna
    och genom profeternas hand har jag använt liknelser.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.