0934 – בַּהֶ֫רֶת (baheret)

ljus fläck


Typ:
Hebreiska: בַּהֶ֫רֶת (baheret)
Uttal: bo-he-ret
Talvärde: 607 (2 + 5 + 200 + 400)    ord med samma talvärde
Ursprung: feminin active participle of samma som H0925 (בָּהִיר)
Användning: 12 ggr i GT

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet baheret till följande:

αὐγάζωaugazoG0826skina

Engelsk översättning

bright spot

Engelsk beskrivning

1) white patch of skin, brightness, bright spot (on skin)
2) (CLBL) bright spot, scar, blister, boil
2a) resulting from fire
2b) resulting from inflammation of the skin
2c) possible sign of leprosy


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i GT


12
Totalt    12

Referenser (12 st)


3 Moseboken (12)

När en människa får på huden på sin kropp (sitt kött) något som
    reser sig (en svullnad)
    eller ett utslag (skabb)
    eller en ljus fläck
och det är på hans hud på hans kropp (kött) som en fläck med svampinfektion (mögel – hebr. tsaraat), då ska han föras fram till prästen Aron eller till en av hans söner, prästerna.
Om den ljusa fläcken blir vit i huden på hans kropp och inte ser djupare ut än huden och om håret på den inte blir vitt, då ska prästen stänga in (isolera) honom som har fläcken i sju dagar. [Den initiala tiden för karantän var alltid en vecka när orsaken till sjukdomen inte var uppenbar.]
Och om det på platsen för bölden istället finns en vit upphöjning, eller en ljus fläck, vit och något rödaktig, och den visas för prästen,
Men om de ljusa fläckarna stannar på sin plats och inte breder ut sig är det en böld och prästen ska förklara honom ren.
Om det finns något kött i huden som är brännskadat av eld, och det friska köttet med brännsåret har en vit ljus fläck, rödaktig eller vit,
då ska prästen se på (undersöka) den och se om håret på den ljusa fläcken har blivit vitt och se (undersöka) om fläcken är lägre än huden. Då är det en svampinfektion (mögel) som har brutit ut i brännsåret, därför ska prästen förklara honom oren. Det är en fläck med svampinfektion (mögel).
Men om prästen ser på (undersöker) den och ser att där inte finns några vita hår och att det inte är lägre än huden men är mörkare, då ska prästen stänga in (isolera) honom i sju dagar.
Men om den ljusa fläcken stannar på sin plats och inte sprider sig i huden men är lite mörkare, då är det en upphöjd brännskada och prästen ska förklara honom ren, för det är en inflammation i brännskadan.
Om en man eller kvinna har ljusa fläckar på huden på sin kropp, vita ljusa fläckar,
då ska prästen se på (undersöka) och se om de ljusa fläckarna på huden på deras kropp är mörkare vita. Då är det en frätande fläck som växer på huden. Han är ren.
och om upphöjningar och om fjällningar och om ljusa fläckar,Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.