0656 – אָפֵס (afes)

ta slut, upphöra


Typ:
Verb Verb
 
Rotord
Hebreiska: אָפֵס (afes)
Uttal: a-fes    Lyssna
Talvärde: 141 (1 + 80 + 60)    ord med samma talvärde
Ursprung: en ursprunglig rot
Användning: 5 ggr i GT

Ordstam

Ord med afes som rot:

אֶ֫פֶסefesH0657aupphöra, ände, slutgiltig

Motsvarande grekiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) översätts det hebreiska ordet afes till följande:

αἴρωairoG0142ta upp, lyfta upp, plocka bort
ἀποκόπτωapokoptoG0609hugga av
ἐκλείπωekleipoG1587ta slut

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning

to end
be clean gone (at an end, brought to nought), fail

Engelsk beskrivning

1) (Qal) to cease, break, come to an end


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Verb Verb
qal qatal 3p sing. qal qatal (perfekt) tredje person maskulinum singularis
-5


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i GT


2
1
2
Totalt    5

Referenser (5 st)


1 Moseboken (2)

När pengarna var spenderade i Egyptens land och i Kanaans land, kom alla egyptier till Josef och sa: "Ge oss bröd, för varför skulle vi dö i din åsyn? För alla våra pengar är slut."
Josef svarade: "Kom hit med er boskap. Jag ska ge er bröd för boskapen om pengarna är slut."

Psaltaren (1)

Är hans nåd (kärleksfulla omsorg) borta för alltid?
Har hans tal (språk; löften – hebr. omer) upphört från släkte till släkte (generation till generation)?

Jesaja (2)

Låt mina utstötta bo hos dig,
som hos Moab var du ett skydd för honom från fördärvarens ansikte.
För utpressningen ska ta slut,
fördärvet upphöra,
de som trampade ner är förtärda, ut ur landet.
För tyrannerna är borta, de som hädade (var hänsynslösa) finns inte mer,
och alla som älskade att göra det onda (njöt av att göra andra illa) är utrotade.Grekiskt/hebreiskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.