5402 – Φοίβη (Phoibe)

Febe


Typ:
Grekiska: Φοίβη
Med latinska bokstäver:     Phoibe
Fonetiskt: foy·bay
Ursprung: Från phoibos (bright, troligtvis besläktat medthe base of 5457)
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Phebe (2)

Engelsk beskrivning

A deaconess of the church at Cenchrea, near Corinth.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Nu vill jag introducera (lägga ett gott ord för) vår syster Febe [som betyder "lysande, strålande"], som är en församlingstjänare (diakon) i Kenkrea [här i östra hamnen i Korint].
Han är den ende vise Guden,
    och hans är äran
    genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus) i evighet.
Amen.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.