5378 – Φιλόλογος (Philologos)

Filologus


Typ:
Grekiska: Φιλόλογος
Med latinska bokstäver:     Philologos
Fonetiskt: fil·ol·og·os
Ursprung: Från 5384 och 3056
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Philologus (1)

Engelsk beskrivning

A Christian Paul greets in his epistle to Romans.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Hälsa Filologus [ett vanligt manligt slavnamn i Rom]
    och Julia [ett vanligt kvinnligt slavnamn i Rom],
Nereus
    och hans syster,
Olympas
    och alla heliga hos dem.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.