5275 – ὑπολείπω (hupoleipo)

lämna kvar


Typ:
Grekiska: ὑπολείπω
Med latinska bokstäver:     hupoleipo
Fonetiskt: hoop·ol·i·po
Ursprung: Från 5295 och 3007
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

leave (1)

Engelsk beskrivning

  1. To leave behind.
  2. To be left behind, left remaining.
    1. Of a survivor.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv. [1 Kung 19:10, 14]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.