5176 – τρώγω (trogo)

äta


Typ:
Grekiska: τρώγω
Med latinska bokstäver:     trogo
Fonetiskt: tro·go
Ursprung: Probably strengthened från a collateral form of basen av 5134 och 5147 through the idea of corrosion or wear, or perhaps rather of a base of 5167 och 5149 through the idea of a crunching sound
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

eat (6)

Engelsk beskrivning

  1. To gnaw, crunch, chew raw vegetables or fruits (as nuts, almonds).
    1. Of animals feeding.
    2. Of men.
  2. To eat.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
5
Totalt    6

Passager (6 st i TR)


Dagarna före floden levde människorna precis som vanligt [fullt upptagna med sina liv], de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken,
Den som ständigt äter (tuggar) mitt kött [nu används ett mer grafiskt ord för att äta än föregående vers, verbformen beskriver också en pågående process] och ständigt dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta (sista) dagen. [Se vers 40.]
Den som äter (gång på gång tuggar) mitt kött och dricker mitt blod förblir (är kvar; lever) i mig och jag i honom.
På samma sätt som den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, så ska var och en som äter (tuggar; ständigt har sin föda i) mig leva genom mig.
Detta är det bröd som kom ner från himlen. Det är inte som det bröd som era förfäder åt, och sedan dog. Den som äter (kontinuerligt tuggar) detta bröd ska leva för evigt."
"Jag talar inte om er alla, jag vet vilka jag har utvalt, men [någon ska förråda och utlämna mig] för att Skriften ska fullbordas:
Den som äter brödet med mig
    har lyft sin häl mot mig (har vänt sig mot mig, ska förråda mig). [Ps 41:10]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.