5173 – Τρυφῶσα (Truphosa)

Tryfosa


Typ:
Grekiska: Τρυφῶσα
Med latinska bokstäver:     Truphosa
Fonetiskt: troo·fo·sah
Ursprung: Från 5172
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Tryphosa (1)

Engelsk beskrivning

A Christian woman.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Hälsa [systrarna] Tryfaina (Tryfena) och Tryfosa,
    som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis [hennes namn betyder "en persisk kvinna"],
    som har arbetat mycket i Herren.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.