5015 – ταράσσω (tarasso)

vara upprörd, göra någon upprörd


Typ:
Verb
Grekiska: ταράσσω (tarasso)
Uttal: tar-as-so
Talvärde: 1602 (300 + 1 + 100 + 1 + 200 + 200 + 800)    ord med samma talvärde
Ursprung: Of uncertain affinity
Användning: 17 ggr i NT

Ordstam

Ord med tarasso som rot:

διαταράσσωdiatarassoG1298förskräckt
ἐκταράσσωektarassoG1613störa ordningen
ταραχήtaracheG5016upprörd, rörelse
τάραχοςtarachosG5017förvirring

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till tarasso :

בָּהַלbahalH0926förskräckt, skyndsamt
בּוּךְbochH0943gå vilse, irra omkring, bli bestört, förvirrad
בָּלַעbalaH1104sluka
בָּעַתbaatH1204skrämma, vara rädd, plåga
בָּקַקbaqaqH1238afrodig
גָּעַשׁgaashH1607skaka, bäva
דָּלַחdalachH1804röra upp
הוּםhomH1949komma i rörelse, dåna
הָמָהhamahH1993vråla, larma, oroa
זָעַףzaafH2196bli upprörd, bli ursinnig
חָגַגchagagH2287hålla högtid
חוּלcholH2342abäva, vänta, dansa, bli sårad, låta komma, sörja, bli till
חָלַלchalalH2490agenomborra, dräpa, slå
חָמַרchamarH2560asvalla
חָרֵדcharedH2730rädd
כָּמַרkamarH3648uppröras av kärlek
כָּרַעkaraH3766krypa ihop
לָהַטlahatH3857tända
לָפַתlafatH3943vika av, böja sig, ta spjärn
מָהַהּmahahH4102dröja
מָהַרmaharH4116askynda
מוּגmogH4127smälta
מוּרmorH4171byta
מַרְפֵּשׂmarpesH4833dyigt, grumligt
נָדַדnadadH5074fly, vandra
נָפַלnafalH5307falla
סָחַרsacharH5503bedriva handel
עָוָהavahH5753agöra krokig
עָוַתavatH5791böja, göra krokigt, förvränga, pervertera
עָרַץaratsH6206bäva, vara rädd
עָשֵׁשׁasheshH6244svullna, förtäras
פַּ֫עַםpaamH6471tillfälle, gång, fot, steg, fotsteg, hovslag
פָּרַדparadH6504dela
צָהַלtsahalH6670aropa
צָמַתtsamatH6789förinta, försvinna
קָלַלqalalH7043ta lätt på, vanhedra
רָגַזragazH7264skaka, darra, bäva
רָגַעragaH7280aröra upp
רָעַעraaH7489avara ond i handling
רָעַשׁraashH7493bäva, skaka
רָפַשׂrafasH7515grumla
שָׁחָהshachahH7812buga sig, tillbe, vörda
שָׁחַחshachachH7817böja sig, böja ner, krossa, ödmjuka
שָׁלַלshalalH7997ata, dra ut
שָׁמֵםshamemH8074bli öde
שַׂרsarH8269prins, befälhavare, ledare, förmän

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

trouble (17)

Engelsk beskrivning

 1. To agitate, trouble (a thing, by the movement of its parts to and fro).
  1. To cause one inward commotion, take away his calmness of mind, disturb his equanimity.
  2. To disquiet, make restless.
  3. To stir up.
  4. To trouble.
   1. To strike one's spirit with fear and dread.
  5. To render anxious or distressed.
  6. To perplex the mind of one by suggesting scruples or doubts.


Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-2
VERB Verb
aorist aktiv ind. aorist aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
pl. tredje person pluralis
-2
VERB Verb
aorist pass. ind. aorist passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-3
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
pl. andra person pluralis
-1
VERB Verb
aorist pass. subj. aorist passiv subjunktiv
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
imp. aktiv ind. imperfekt aktiv indikativ
sing. tredje person singularis
-0
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-2
VERB Verb
pres. aktiv part. presens aktiv particip
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-1
VERB Verb
pres. pass. imp. presens passiv imp.
sing. tredje person singularis
-2
VERB Verb
perf. pass. ind. perfekt passiv indikativ
sing. tredje person singularis
-1
VERB Verb
perf. pass. part. perfekt passiv particip
nom. pl. nominativ pluralis maskulinum
-1


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (17 st i TR)


Matteusevangeliet (2)

När kung Herodes hörde detta blev han upprörd (oroad, förskräckt) och hela Jerusalem med honom.
När lärjungarna förstod att han gick på sjön, blev de förskräckta (fyllda med fruktan) och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla.

Markusevangeliet (1)

för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa: "Ta det lugnt (var vid gott mod)! Jag Är (det är jag), var inte rädda!" [2 Mos 3:14; Job 9:8]

Lukasevangeliet (2)

Sakarias blev mycket oroad vid denna syn och fruktan föll över honom.
Då sa han: "Varför är ni så skrämda (bekymrade), varför reser sig tvivel (inre tankar och ifrågasättande resonemang) i era hjärtan?

Johannesevangeliet (6)

[Slutet av vers 3 och hela vers 4 finns inte med i de tidigaste manuskripten: "De väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. En ängel steg ner i dammen vid en bestämd tid och rörde upp vattnet. Den som då först steg ner i vattnet, sedan det hade satts i rörelse blev frisk, vilken sjukdom han än hade." Texten följer inte Johannes sätt att skriva. Det är troligtvis en kommentar i marginalen som råkat komma med när texten kopierats i senare handskrifter. Förklaringen kan mycket väl bygga på gamla uppgifter från den här tiden som är korrekta. Det beskriver den folktro som fanns kring dammen och förklarar mannens replik i vers 7.]
Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet rör sig. [Enligt folktron kunde då ett helande ske för den som först kom ner i vattnet.] När jag själv försöker ta mig ner, kommer någon annan före mig."
När Jesus såg henne brista ut i högljudd gråt gång på gång, och att judarna som följt med henne också grät högljutt, blev han djupt upprörd (kände vrede) i sin ande, och kände smärta (oro).
Nu är min själ (mina känslor, tankar) i oro (nöd, fylld med bekymmer). Ska jag säga: Fader, rädda (fräls, bevara) mig från denna stund [av prövning och vånda]? Nej, det var just för denna stund jag har kommit.
När Jesus sagt detta upprördes (våndades) han i sin Ande och vittnade: "Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: En av er ska utlämna (förråda) mig."
[Jesus har just berättat att Petrus kommer att förneka honom och lärjungarna blir oroliga för vad som kommer att hända. Jesus tar till orda på nytt och säger:]
"Låt inte ert hjärta oroas (förfäras). [Hjärta i singular poängterar vars och ens hjärta individuellt, men pekar också på de elvas enhet. Jesus manar dem att inte låta sig skrämmas av situationen.] Tro (lita, förtrösta) på Gud, tro (lita, förtrösta) också på mig. [Kan också översättas: 'Ni tror på Gud, tro också på mig.']
Frid (ro, stillhet, vila – fullständig harmoni) lämnar (sänder, överlåter) jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte så [sådan frid] som världen ger. [Jesus talade arameiska med sina lärjungar. Det arameiska och hebreiska ordet för frid, shalom, är rikt på innebörd, såsom harmoni, hälsa, fullhet, trygghet och välgång. Det är en önskan om frid som judar fortfarande använder som hälsnings- och avskedsord. Världen kan inte erbjuda denna frid; Guds frid tar bort all rädsla och fruktan för döden och framtiden.] Låt inte ert hjärta oroas (uppröras, ängslas) eller förfäras (tappa modet, skygga tillbaka) [2 Tim 1:7].

Apostlagärningarna (3)

Vi har hört att några som kommit från oss har oroat er (ordagrant "plundrat och rivit ner") med sin undervisning och skakat om era själar. Men vi har inte gett dem något uppdrag [att undervisa att ni måste hålla hela den judiska lagen och att männen måste omskära sig].
Folket och de styrande blev oroliga när de hörde detta,
När judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket [på samma sätt som de gjort i Thessalonike].

Galaterbrevet (2)

Inte för att det finns något annat [äkta evangelium, glatt budskap]. Däremot finns det somliga som hela tiden förvillar (skapar oro, sår in tvivel hos) er och vill förvränga den Smordes (Kristi) evangelium (ändra det glada budskapet till något helt motsatt).
Jag har förtroende för er i Herren att ni tänker på annat sätt. Men den som ständigt förvirrar er (stör er frid, rör upp era känslor), vem det nu än är, så ska han få bära sin dom.

1 Petrusbrevet (1)

Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga (lyckliga, välsignade, avundsvärda). [Matt 5:10]
Var inte rädda för dem (ordagrant: frukta inte deras fruktan)
och låt er inte skrämmas. [Jes 8:12–13]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.