4916 – συνθάπτω (sunthapto)

begravas tillsammans


Typ:
Grekiska: συνθάπτω
Med latinska bokstäver:     sunthapto
Fonetiskt: soon·thap·to
Ursprung: Från 4862 och 2290
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

bury with (2)

Engelsk beskrivning

To bury together with.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Vi begravdes tillsammans med honom genom dopet till döden, för att också vi – på samma sätt som den Smorde (Messias, Kristus) uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet – ska vandra på ett nytt sätt (leva ett nytt liv med en högre kvalitet och standard).
Ni blev begravda tillsammans med honom i dopet, där ni också blev uppväckta (upplyfta) med honom [till ett nytt liv] genom er tro på Guds kraft, som uppväckte honom från de döda.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.