4913 – συνήδομαι (sunedomai)

glädja sig


Typ:
Grekiska: συνήδομαι
Med latinska bokstäver:     sunedomai
Fonetiskt: soon·ay·dom·ahee
Ursprung: Middle voice från 4862 och basen av 2237
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

delight (1)

Engelsk beskrivning

  1. To rejoice together with (another or others).
  2. In the NT once to rejoice or delight with one's self or inwardly.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Jag gläder mig över Guds lag i min inre människa [min ande],Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.