4879 – συναπάγω (sunapago)

drag ner


Typ:
Grekiska: συναπάγω
Med latinska bokstäver:     sunapago
Fonetiskt: soon·ap·ag·o
Ursprung: Från 4862 och 520
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

condescend (1), "carry away with" (1), "lead away with" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To lead away with or together.
  2. Metaphor, to be carried away with.
    1. Of a thing, i.e. by a thing, so as to experience with others the force of that which carries away.
    2. To yield or submit one's self to lowly things, conditions, employments: not to evade their power.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Lev i harmoni med varandra (tänk dig in i andras situation, var eniga). [Ordagrant "ha samma sinne mot varandra". Denna enhet behöver inte betyda att alla tycker exakt lika i alla småfrågor, det handlar snarare om en ömsesidig förståelse av Guds synsätt. Det handlar också om ett känslomässigt engagemang i andras liv och situation. Detta är något som både föregående vers och fortsättningen på vers 16 talar om.]Tänk inte högfärdigt (låt inte tankarna vandra i väg om din egen överlägsenhet),
    utan var delaktiga i det [personer, uppdrag, sammanhang] som är smått (har låg status i världens ögon). [Bli aldrig så stor så att du inte kan umgås med enkla människor eller engagera dig i oansenliga uppgifter och tjäna i små sammanhang. Den som är trogen i smått är trogen också i stort, se Luk 6:10.] Var inte visa i era egna ögon [ha inte för stora tankar om er själva – tro inte att ni vet allt]!
De andra troende judarna anslöt sig till honom och förställde sig (spelade med i detta falska spel). Det resulterade också i att Barnabas drogs med i deras hyckleri.
Mina älskade, ni vet ju redan detta. [Ordet "prognos" kommer från gr. proginosko som översätts "ni vet ju redan detta". Guds ord ger en förvarning och "prognos" om vad som kommer att ske.] Var därför på er vakt [mot falska lärare, se kapitel 2], så att ni inte dras med i de ondas (laglösas) villfarelse och förlorar ert fäste.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.