4878 – συναντιλαμβάνομαι (sunantilambanomai)

hjälpa


Typ:
Grekiska: συναντιλαμβάνομαι
Med latinska bokstäver:     sunantilambanomai
Fonetiskt: soon·an·tee·lam·ban·om·ahee
Ursprung: Från 4862 och 482
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

help (2)

Engelsk beskrivning

  1. To lay hold along with, to strive to obtain with others, help in obtaining.
  2. To take hold with another.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Men Marta var distraherad (stressad, hennes uppmärksamhet drogs åt olika håll) av allt som skulle ordnas [gr. poly diakonia – ordagrant "mycket tjänande"]. Hon gick fram [avbröt Jesu undervisning] och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa mig." [Hon förväntar sig att Jesus ska säga till Maria att hjälpa till, och det gör troligen alla andra där också; det var ju kvinnans roll att ordna med maten. För Marta var det viktigare att tjäna Jesus än att lyssna på honom.]
På samma sätt [som både skapelsen och vi suckar, se vers 22‑23] hjälper (undsätter) ju också Anden oss [när han går med och stöttar precis där det behövs] i vår svaghet (bräcklighet, skörhet). För vi vet inte (har inte vetat) exakt vad vi borde be om (hur vi lämpligast bör be). Men Anden själv [träder in och] ber (går i förbön; vädjar, medlar) för oss med outsägliga suckar [som inga ord kan uttrycka].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.