4597 – σής (ses)

mal


Typ:
Substantiv
neut.
Grekiska: σής (ses)
Uttal: sace
Talvärde: 214 (200 + 8 + 6)    ord med samma talvärde
Ursprung: Troligen Hebreiskt ursprung H5580
Användning: 3 ggr i NT

Ordstam

Ord med ses som rot:

σητόβρωτοςsetobrotosG4598maläten

Motsvarande hebreiska/arameiska ord

I den grekiska översättningen Septuaginta (LXX) har följande hebreiska/arameiska ord översätts till ses :

סָ֑סsasH5580mott
עָשׁashH6211anattfjäril
רָקָבraqavH7538röta

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

moth (3)

Engelsk beskrivning

A moth, the clothes moth.

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Substantiv Substantiv
nom. sing. nominativ singularis maskulinum
-3


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Referenser (3 st i TR)


Matteusevangeliet (2)

"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.

Lukasevangeliet (1)

Sälj vad ni äger och ge till de fattiga (donera till välgörenhet). Skaffa en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.