4597 – σής (ses)

mal


Typ:
Grekiska: σής
Med latinska bokstäver:     ses
Fonetiskt: sace
Ursprung: Troligen Hebreiskt ursprung H5580
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

moth (3)

Engelsk beskrivning

A moth, the clothes moth.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


"Samla er inte skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) [här] på jorden,
    där mal och rost [alltjämt] förstör och där tjuvar [ständigt] bryter sig in och stjäl,
utan samla er skatter (dyrbarheter; förrådshus med rikedomar) i himlen,
    där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl.
Sälj vad ni äger och ge till de fattiga (donera till välgörenhet). Skaffa en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.