4356 – πρόσληψις (proslepsis, proslempsis)

emottagande, upptagande


Typ:
Grekiska: πρόσληψις
Med latinska bokstäver:     proslepsis, proslempsis
Fonetiskt: pros·lape·sis
Ursprung: Från 4355
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

receiving (1)

Engelsk beskrivning

A receiving: into the kingdom of God.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.