4307 – πρόνοια (pronoia)

mata, förse, ha omsorg om


Typ:
Grekiska: πρόνοια
Med latinska bokstäver:     pronoia
Fonetiskt: pron·oy·ah
Ursprung: Från 4306
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

providence (1), "provision" (1)

Engelsk beskrivning

  1. Forethought, providential care.
  2. To make provision for a thing.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


När Paulus hade kallats in började Tertullus sina anklagelser mot Paulus. Han sade:
Iklä er i stället Herren Jesus den Smorde (Messias, Kristus), och mata inte (förse inte; ha inte omsorg om) köttets [passionerade] begär [plural; som kommer av den syndfulla naturen].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.