4289 – πρόθυμος (prothumos)

villig


Typ:
Grekiska: πρόθυμος
Med latinska bokstäver:     prothumos
Fonetiskt: proth·oo·mos
Ursprung: Från 4253 och 2372
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

ready (2), "willing" (1)

Engelsk beskrivning

Ready, willing.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Ni måste vaka (vara vakna, alerta), och be, så att ni inte kommer i frestelse! Anden är villig, men köttet är svagt [den syndfulla naturen kan lätt bli frestad]."
Ni måste vaka (vara vakna, alerta), och be, så att ni inte kommer i frestelse! Anden är villig, men köttet är svagt [den syndfulla naturen kan lätt bli frestad]."
Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.