4282 – προετοιμάζω (proetoimazo)

förbereda


Typ:
Grekiska: προετοιμάζω
Med latinska bokstäver:     proetoimazo
Fonetiskt: pro·et·oy·mad·zo
Ursprung: Från 4253 och 2090
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

prepare afore (1), "before ordain" (1)

Engelsk beskrivning

To prepare before, to make ready beforehand.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Tänk om han gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten?
För vi är hans hantverk [Guds mästerverk – hans konstnärliga arbete och poetiska verk] skapade (som formats, omdanats) i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus till [att utföra] goda gärningar [ett gott arbete i allt], som Gud har förberett [utsett och gjort redo i förväg, se även Rom 9:23] så att vi ska (för att vi skulle) vandra i dem [leva i det Gud planerat]. [Det grekiska ordet för hantverk, poiema, har även gett oss orden poem och poesi. Paulus använder det också om Guds skapelseverk i Rom 1:20.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.