4007 – περ (per)

mycket


Typ:
Grekiska: περ
Med latinska bokstäver:     per
Fonetiskt: per
Ursprung: Från basen av 4008
Användning: 0 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

whomsoever + 3739 (1), not translated (3)

Engelsk beskrivning

However much, very much, altogether, indeed.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


Totalt    0

Passager (0 st i TR)


Ordet används inte i Nestle-Alands utgåva.


Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.