3942 – παροιμία (paroimia)

liknelse, ordspråk


Typ:
Grekiska: παροιμία
Med latinska bokstäver:     paroimia
Fonetiskt: par·oy·mee·ah
Ursprung: Från en sammanslagning av G3844 och perhaps härstammar från G3633
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

proverb (4), "parable" (1)

Engelsk beskrivning

 1. A saying out of the usual course or deviating from the usual manner of speaking.
  1. A current or trite saying, a proverb.
 2. Any dark saying which shadows forth some didactic truth.
  1. Esp. A symbolic or figurative saying.
  2. Speech or discourse in which a thing is illustrated by the use of similes and comparisons.
  3. An allegory.
   1. Extended and elaborate metaphor.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


4
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


Jesus berättade denna liknelse för dem, men de förstod (visste) inte vad han talade om.
Jag har använt liknelser (illustrationer, bilder) för att säga dessa saker. [Den senaste var vinstocken och grenarna i kapitel 15.] Men nu kommer en tid då jag inte ska tala till er i liknelser utan tala tydligt (öppet, rakt på sak) till er om Fadern.
Hans lärjungar sade till honom: "Äntligen, nu talar du rakt på sak (öppet) och inte med hjälp av liknelser.
Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket:
    "Hunden vänder åter till sin egen spya" [Ords 26:11],
och
"Ett svin som tvättat sig vältrar sig igen i smutsen."
[Ett utombibliskt citat, troligtvis från Ahikars ordspråk. Svin och hundar var orena djur, se Matt 7:6.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.