3761 – οὐδέ (oude)

inte heller


Typ:
Konjunktion
Grekiska: οὐδέ (oude)
Uttal: oo-deh
Talvärde: 479 (70 + 400 + 4 + 5)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G3756 och G1161
Användning: 143 ggr i NT

Ursprung

Från G3756 och G1161:

δέdeG1161men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även
οὐou, ouk, ouchG3756inte

Ordstam

Ord med oude som rot:

οὐδείςoudeis, oudemia, oudenG3762ingen, inget
οὐδέποτεoudepoteG3763aldrig
οὐδέπωoudepoG3764ännu inte

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

neither (69), "nor" (31), "not" (10), "no not" (8), "not so much as" (2), "then not" (1), not translated (1), translated miscellaneously (14)

Engelsk beskrivning

But not, neither, nor, not even.

Alternativa former

Grammatisk kodSvenskaAntal
Konj. Konjunktion
nom. nominativ
-143


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com Rapportera ett problem

Referenser (143 förekomster i 129 verser)

Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.