3667 – ὁμοίωμα (homoioma)

avbild, förebild, skepnad


Typ:
Grekiska: ὁμοίωμα
Med latinska bokstäver:     homoioma
Fonetiskt: hom·oy·o·mah
Ursprung: Från G3666
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

likeness (3), "made like to" (1), "similitude" (1), "shape" (1)

Engelsk beskrivning

  1. That which has been made after the likeness of something.
    1. A figure, image, likeness, representation.
    2. Likeness i.e. resemblance, such as amounts almost to equality or identity.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


4
1
1
Totalt    6

Passager (6 st i TR)


och bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur [som man tillbad som sina avgudar]. [Avgudadyrkan öppnar dörren till all annan synd. När människan blir sin egen gud kan hon göra vad hon själv vill utan att behöva stå till svars för sina handlingar.]
Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över dem som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Adam var en förebild på den som skulle komma.
För om vi har blivit permanent förenade (planterade tillsammans) med honom genom en död som liknar hans [när vi döps i vatten och begraver vårt gamla liv], då ska vi också dela hans uppståndelse.

Det som var omöjligt för lagen [Torah],
    eftersom den var svag genom köttet [den fallna mänskliga naturen]
    
    – Det gjorde Gud, då han sände sin egen Son [till världen som syndoffer],
    till det yttre lik en syndig människa (ordagrant: i syndigt kötts likhet/gestalt) och när det gäller synd:
fördömde synden i köttet [dömde och verkställde domen mot synden i Jesu kropp].
utan [istället] tömde sig själv [avsade sig alla sina privilegier]
    när han antog (villigt tog/mottog) en tjänares (en slavs, en livegens) gestalt,
    
    då han blev till i människors likhet. [Här finns det kiastiska centrumet i vers 7–8.]
    Och sedan han till det yttre blev som (befanns vara) en människa,
Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade segerkransar av guld, och deras ansikten var som människors ansikten.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.