3636 – ὀκνηρός (okneros)

lat, besvär


Typ:
Grekiska: ὀκνηρός
Med latinska bokstäver:     okneros
Fonetiskt: ok·nay·ros
Ursprung: Från 3635
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

slothful (2), "grievous" (1)

Engelsk beskrivning

Sluggish, slothful, backward.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Då svarade hans herre honom: 'Du onde och late tjänare. Om du visste att jag skördar där jag inte sått, och samlar in där jag inte strött ut,
Den [utgivande kärleken, se vers 9] gör att ni inte slappnar av i er iver
    när ni brinnande i anden [hela tiden] tjänar Herren,
Till sist (vad det gäller fortsättningen), mina syskon (bröder och systrar i tron), gläd er (luta er mot nåden) [Rom 12:12; Fil 4:4] i Herren! [För en kristen beror inte glädjen på att alla yttre omständigheter är problemfria. Den glädje i Herren som Paulus talar om kommer inifrån, baserad på vad Jesus gjort. Att Paulus skriver dessa rader från ett fängelse är i sig ett bevis på detta! Filipperna visste detta också av egen erfarenhet. Det var i den här staden Paulus och Silas sjungit lovsånger sedan de blivit pryglade och fängslats, se Apg 16:25.] För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen [Paulus har troligen skrivit tidigare brev till församlingen], och för er är det tryggare [att ni är vaksamma mot falska lärare, se vers 2].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.