3601 – ὀδύνη (odune)

sorg


Typ:
Grekiska: ὀδύνη
Med latinska bokstäver:     odune
Fonetiskt: od·oo·nay
Ursprung: Från 1416
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

sorrow (2)

Engelsk beskrivning

Consuming grief, pain, sorrow.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.

För vänskapen (kärleken) till pengar (ordagrant "vänskap med silvermynt")
    är en rot till all (alla sorters) ondska [plural, som nyss nämnts i vers 4‑5, 9]. [Ofta citeras detta ordspråk felaktigt med att "pengar är roten till allt ont", vilket inte är sant. Ett exempel är syndafallet, innan det ens fanns pengar, se 1 Mos 3. Paulus konstaterar i stället att det är vänskapen och kärleken till pengarna, som är roten till den ondska som nämns i föregående verser. Det är girigheten och habegäret som orsakar avund, förtal, splittringar, tvister, frestelser och skadliga begär.] Somliga har i sina försök (längtan efter något då man inte väjer för något)
    vandrat från tron och genomborrat sig själva med många smärtor (samvetskval).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.