3517 – Νηρεύς (Nereus)

Nereus


Typ:
Grekiska: Νηρεύς
Med latinska bokstäver:     Nereus
Fonetiskt: nare·yoos
Ursprung: Troligen Härstammar från basen av 3491 (meaning wet)
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Nereus (1)

Engelsk beskrivning

A Christian at Rome saluted by Paul.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Hälsa Filologus [ett vanligt manligt slavnamn i Rom]
    och Julia [ett vanligt kvinnligt slavnamn i Rom],
Nereus
    och hans syster,
Olympas
    och alla heliga hos dem.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.