3428 – μοιχαλίς (moichalis)

trolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott


Typ:
Grekiska: μοιχαλίς
Med latinska bokstäver:     moichalis
Fonetiskt: moy·khal·is
Ursprung: En förlängd form av the feminine of 3432
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

adulterous (3), "adulteress" (3), "adultery" (1)

Engelsk beskrivning

 1. An adulteress.
 2. As the intimate alliance of God with the people of Israel was likened to a marriage, those who relapse into idolatry are said to commit adultery or play the harlot.
  1. Fig.
 • Equiv. To faithless to God, unclean, apostate.

  Fler lexikon

  BlueletterBible.org
  BibleHub.com
 • Användning i NT


  2
  1
  2
  1
  1
  Totalt    7

  Passager (7 st i TR)


  Han svarade: "Ett ont och trolöst släkte [ett släkte moraliskt otrogna mot Gud] kräver ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jona-tecknet.
  Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men inget annat tecken ska ges än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg. [Matteus har tidigare i Matt 12:39‑40 förklarat hur profeten Jonas vistelse i fiskens buk är en bild på Jesu död och uppståndelse på tredje dagen.]
  För den som skäms [skulle känna personlig skam] för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte,
      för honom ska också Människosonen skämmas,
      när han kommer [vid den tid då det är dags att han ska komma] i sin Faders härlighet med de heliga änglarna
      [för att upprätta tusenårsriket, se Upp 19:14]."
  Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas hon äktenskapsbryterska [se Luk 16:18]. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.
  Ni äktenskapsbrytare (otrogna)! [Ni älskar världen och bedrar Gud, se Jak 2:11.] Vet ni inte att vänskap med världen
      är fiendskap mot Gud?
  Den som vill vara vän med världen
      blir fiende till Gud.
  De har ögon fulla av otrohet och kan inte få nog av synd. De lockar till sig ostadiga själar och har hjärtan som är övade i att roffa åt sig, dessa förbannelsens barn.  Grekiskt/svenskt lexikon BETA

  Lexikonet är under uppbyggnad.