3422 – μνημόσυνον (mnemosunon)

åminnelse, ihågkomst


Typ:
Grekiska: μνημόσυνον
Med latinska bokstäver:     mnemosunon
Fonetiskt: mnay·mos·oo·non
Ursprung: Från 3421
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

memorial (3)

Engelsk beskrivning

A memorial (that by which the memory of any person or thing is preserved), a remembrance.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Jag säger er sanningen (amen), överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."
Jag säger er sanningen, överallt i världen där evangeliet predikas, där ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."
Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: "Vad är det, herre?"
    Ängeln sade: "Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett [väldoftande] offer han kommer ihåg. [Generösa gåvor givna av rätt motiv och innerlig bön noteras av Gud.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.