3189 – μέλας (melas)

svart


Typ:
Grekiska: μέλας
Med latinska bokstäver:     melas
Fonetiskt: mel·as
Ursprung: Troligen a root word
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

black (3)

Engelsk beskrivning

  1. Black.
  2. Black ink.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Ge inte heller en ed vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hår vitt eller svart.
När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag den tredje varelsen [som hade ett ansikte som en människa, se Upp 4:7] säga: "Kom!" Sedan såg jag (och jag såg), och se (en uppmaning att vara uppmärksam på vad som följer) en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand.
Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. [Joel 2:31]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.