3153 – ματαιότης (mataiotes)

förgängelse


Typ:
Grekiska: ματαιότης
Med latinska bokstäver:     mataiotes
Fonetiskt: mat·ah·yot·ace
Ursprung: Från 3152
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

vanity (3)

Engelsk beskrivning

  1. What is devoid of truth and appropriateness.
  2. Perverseness, depravity.
  3. Frailty, want of vigour.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Skapelsen (naturen) blev ju lagd under förgängelsen [utsattes för ett tillstånd av tomhet – utan mål och mening], inte frivilligt utan genom honom som lade den därunder [Gud tillät det ske] i hopp [i förväntan och tillförsikt] om
Detta säger jag därför och vittnar om (bekräftar) i Herren [Paulus återkopplar till vers 1 och fortsätter med en allvarlig uppmaning]: Ni ska inte längre vandra (leva) som hedningarna vandrar (lever sina liv). Deras sinne är tomhet [fåfängliga tankar uttömda på mening].
De talar stora och tomma ord och lockar med lössläppthet och köttsliga begär till sig [nyomvända] människor som nyss har kommit undan dem som lever i villfarelse.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.