3053 – λογισμός (logismos)

tankar, tankebyggnader


Typ:
Grekiska: λογισμός
Med latinska bokstäver:     logismos
Fonetiskt: log·is·mos
Ursprung: Från 3049
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

thought (1), "imagination" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A reckoning, computation.
  2. A reasoning: such as is hostile to the Christian faith.
  3. A judgment, decision: such as conscience passes.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Det visar ju att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Deras samveten vittnar också om detta, och deras tankar (då man väger olika argument för att ta moraliska beslut) kommer att anklaga eller försvara dem
För våra stridsvapen är inte köttsliga [av denna världen], utan kraftfulla (starka) inför Gud till att bryta (riva) ner fästen.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.