3046 – λίτρα (litra)

pund (ca 3 hg)


Typ:
Grekiska: λίτρα
Med latinska bokstäver:     litra
Fonetiskt: lee·trah
Ursprung: Of Latin origin [libra]
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

pound (2)

Engelsk beskrivning

A pound, a weight of 12 ounces (340 gm).

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Då tog Maria en hel flaska dyrbar äkta (ren, oförfalskad) nardusbalsam. [Denna exklusiva parfym importerades från norra Indien och var värd en årslön, se vers 5. En flaska vägde en romersk "litra", vilket är 325 gram och motsvarar en halv liter.] Hon smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna balsam.
Nikodemus, som hade kommit till Jesus på natten, följde också med honom dit med en blandning av myrra och aloe, drygt trettio kilo. [Ordagrant hundra romerska "litra", där en "litra" motsvarade 325 gram. En väldig mängd, tillräckligt mycket för en kunglig begravning, se 2 Krön 16:14. Johannes gör det tydligt att Jesus verkligen var en kung.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.