2985 – λαμπάς (lampas)

lampa, fackla


Typ:
Grekiska: λαμπάς
Med latinska bokstäver:     lampas
Fonetiskt: lam·pas
Ursprung: Från 2989
Användning: 9 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

lamp (7), "torch" (1), "light" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A torch.
  2. A lamp, the flame of which is fed with oil.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Passager (9 st i TR)


[Jesus sitter på Olivberget och fortsätter besvara lärjungarnas frågor om Jesu andra tillkommelse och tidsålderns slut, se Matt 24:3. Detta är den andra av tre liknelser som handlar om församlingen innan Jesus kommer tillbaka.] "Då vid den tiden [före Jesu andra tillkommelse, vid tidsålderns slut] kan kungariket från himlen [Guds rike] liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.
De dåraktiga tog sina lampor men utan att ta med någon [extra] olja.
De visa tog med sig flaskor med olja tillsammans med sina lampor.
Då ställde sig alla jungfrur upp och gjorde i ordning sina lampor.
De dåraktiga sade till de visa: 'Ge oss av er olja för våra lampor håller på att slockna.'
Judas fick tag i (tog med sig) en romersk bataljon [kohort – som bestod av omkring 600 soldater, se Apg 10], tempeltjänare från översteprästerna och fariséerna, och kom dit med facklor, lyktor och vapen.
Det fanns många lampor i rummet på översta våningen där vi var samlade. [Det har gått några veckor sedan påsken, som alltid infaller vid fullmåne, så det var helt mörkt ute. Oljelamporna brann och det var varmt och syrefattigt i den trånga lokalen på översta våningen.]
Från tronen kom blixtar och dån och åska. [En liknande syn mötte Mose vid Sinai berg, se 2 Mos 19:16.] Framför tronen brann sju facklor som är Guds sju andar. [De sju andarna syftar troligtvis inte på sju olika andar, utan på den helige Ande som är fulländad och fullkomlig, se Upp 1:4. Ett liknande exempel finns i Jes 11:2, där profeten tar med sju aspekter om den kommande Messias.]
Den tredje ängeln blåste i sin basun. Då föll en stor stjärna från himlen, brinnande som en fackla
    och den föll över en tredjedel av floderna och vattenkällorna.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.