2961 – κυριεύω (kurieuo)

vara herre över


Typ:
Grekiska: κυριεύω
Med latinska bokstäver:     kurieuo
Fonetiskt: ko·ree·yoo·o
Ursprung: Från 2962
Användning: 7 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

have dominion over (4), "exercise lordship over" (1), "be Lord of" (1), "lords" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To be lord of, to rule, have dominion over.
  2. Of things and forces.
    1. To exercise influence upon, to have power over.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
4
1
1
Totalt    7

Passager (7 st i TR)


Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar uppträder som herrar (utövar sin makt) över sina landsmän, och de som har makten (auktoriteten) kallar sig 'folkens välgörare'.
Vi vet att den Smorde (Messias, Kristus) efter att ha uppväckts från de döda aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt (auktoritet) över honom.
Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden [Guds favör och kraft].
Vet ni inte, syskon (bröder och systrar i tron) – jag talar till sådana som känner lagen – att lagen råder (har auktoritet) över människan så länge hon lever?
Därför har den Smorde (Messias, Kristus) dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda.
Inte så att vi skulle vara herrar över er tro, men vi är medarbetare till er glädje, eftersom ni står fasta i tron.

Hans uppenbarelse kommer att bli synlig vid hans rätta tider.
    [Pluralformen av tider antyder att Guds rike uppenbaras successivt i flera steg, se Apg 1:7.]
Han som är den salige (glada, välsignade), ende Härskaren,
    kungarnas Kung och herrarnas Herre.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.