2877 – κοράσιον (korasion)

flicka, ungmö


Typ:
Grekiska: κοράσιον
Med latinska bokstäver:     korasion
Fonetiskt: kor·as·ee·on
Ursprung: Från a presumed derivative of kore (a maiden)
Användning: 8 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

damsel (6), "maid" (2)

Engelsk beskrivning

A girl, damsel, maiden.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


3
5
Totalt    8

Passager (8 st i TR)


då sade han: "Gå härifrån! Flickan [som var tolv år, se Mark 5:42] är inte död, hon sover." Då hånskrattade de åt honom.
Men när folket hade visats ut (ordagrant "kastats ut"), gick han in och tog flickans hand [vilket gjorde Jesus ceremoniellt oren], och hon steg upp.
Man bar in huvudet på ett fat och gav det till flickan (det grekiska ordet beskriver en flicka på omkring tolv år), och hon bar det till sin mor.
Han tog ett stadigt grepp om hennes hand och sade till henne [på arameiska, det språk som Jesus och lärjungarna talade]: "Talitha koum!" Det betyder: "Lilla flicka, jag säger dig, res dig upp!"
På en gång reste sig flickan upp och började gå omkring, hon var tolv år. Föräldrarna tappade genast fattningen (var helt utom sig; "i extas" – gr. ekstasis).
[framåt kvällen då gästerna börjat bli berusade] kom Herodias dotter [Salome] in. Hon dansade och fascinerade (behagade, trollband) Herodes och [de övriga manliga] gästerna [med sin sensuella dans] och kungen sade till flickan:
    "Be mig nu på en gång om vad du vill, så ska du få det."
och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det vidare till sin mor.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.