2747 – Κεγχρεαί (Kegchreai)

Kenkrea


Typ:
Grekiska: Κεγχρεαί
Med latinska bokstäver:     Kegchreai
Fonetiskt: keng·khreh·a·hee
Ursprung: Troligtvis från kegchros (millet)
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Cenchrea (3)

Engelsk beskrivning

The eastern harbour of Corinth (i.e. its harbour on the Saronic Gulf) and the emporium of its trade with the Asiatic shores of the Mediterranean, as Lechaeum on the Corinthian Gulf connected it with Italy and the west.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Paulus stannade många dagar efter detta. Sedan sade han farväl till syskonen (bröderna och systrarna i tron) och seglade mot [provinsen] Syrien tillsammans med Priscilla och Aquila. I Kenkrea [Korints södra hamnstad] rakade Paulus sitt hår, för han hade avgett ett löfte. [Kanske hade Paulus avgett ett nasirlöfte, se 4 Mos 6:1‑21. I normala fall skulle han då ha rakat sitt hår i Jerusalem, men han kunde göra det tidigare och ta med sig håret och fullgöra den judiska ritualen i Jerusalem.]
Nu vill jag introducera (lägga ett gott ord för) vår syster Febe [som betyder "lysande, strålande"], som är en församlingstjänare (diakon) i Kenkrea [här i östra hamnen i Korint].
Han är den ende vise Guden,
    och hans är äran
    genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus) i evighet.
Amen.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.