2679 – κατασκάπτω (kataskapto)

ruin


Typ:
Grekiska: κατασκάπτω
Med latinska bokstäver:     kataskapto
Fonetiskt: kat·as·kap·to
Ursprung: Från 2596 och 4626
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

ruin (1), "dig down" (1)

Engelsk beskrivning

To dig under, dig down, demolish, destroy.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)'Därefter ska jag vända tillbaka
    och åter bygga upp Davids fallna hydda.
Jag ska bygga upp dess ruiner
    och upprätta den igen,

Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar, och de är ute efter mitt liv. [1 Kung 19:10, 14]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.