2616 – καταδυναστεύω (katadunasteuo)

vara i någons våld


Typ:
Grekiska: καταδυναστεύω
Med latinska bokstäver:     katadunasteuo
Fonetiskt: kat·ad·oo·nas·tyoo·o
Ursprung: Från 2596 och härstammar från 1413
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

oppress (2)

Engelsk beskrivning

  1. To exercise harsh control over one, to use one's power against one.
  2. To oppress one.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


[Ni känner till vad som sedan hände, hur] Gud smorde Jesus från Nasaret [betonar Jesu mänskliga sida] med helig Ande och kraft (förmåga, styrka). Han vandrade omkring och gjorde gott (hjälpte människor utan krav på någon gentjänst) och framför allt botade (befriade) han alla som var under djävulens våld, för Gud var med honom. [Ordet 'våld' på grekiska är också en benämning på den slavmarknad där slavar såldes och köptes till olika herrar. Innan Jesus köpte oss fria var vi också bildligt talat på denna slavmarknad där olika demoniska krafter kunde utöva sitt våld över oss, och vi var slavar under olika herrar.]
Men ni har förolämpat (föraktat) den fattige. Är det inte de rika som är era slavherrar (utövar makt, trycker ner er)? Är det inte de som släpar er till domstolarna?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.