2538 – καινότης (kainotes)

nytt


Typ:
Grekiska: καινότης
Med latinska bokstäver:     kainotes
Fonetiskt: kahee·not·ace
Ursprung: Från 2537
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

newness (2)

Engelsk beskrivning

  1. Newness.
    1. In the new state of life in which the Holy Spirit places us so as to produce a new state which is eternal life.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Vi begravdes tillsammans med honom genom dopet till döden, för att också vi – på samma sätt som den Smorde (Messias, Kristus) uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet – ska vandra på ett nytt sätt (leva ett nytt liv med en högre kvalitet och standard).
Men nu är vi fria från lagen, eftersom vi har dött bort från det som ständigt höll oss bundna. Nu står vi i Andens nya tjänst [vi tjänar Gud på ett helt nytt sätt, fyllda av den helige Ande på insidan] och inte i bokstavens gamla (uttjänta) tjänst [genom att legalistiskt följa bokstaven, se 2 Kor 3:6].Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.