2328 – θερμαίνω (thermaino)

värma sig, klä sig varmt


Typ:
Grekiska: θερμαίνω
Med latinska bokstäver:     thermaino
Fonetiskt: ther·mah·ee·no
Ursprung: Från 2329
Användning: 6 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

warm (one's) self (5), "be warmed" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To make warm, to heat.
  2. To warm one's self.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
3
1
Totalt    6

Passager (6 st i TR)


Petrus följde efter på avstånd ända till översteprästens innergård. [Även lärjungen Johannes var med och det var han som ordnade så att Petrus kunde komma in genom porten, se Joh 18:16.] Där satte han sig bland tjänarna [både husets tjänare och tempelvakter som nyss varit med och gripit Jesus] och värmde sig vid elden.
När hon fick se Petrus sitta där och värma sig tittade hon noga på honom och sade: "Du var också med den där nasarén, Jesus."
Tjänarna [som arbetade i huset] och vakterna (tempelvakterna) stod och värmde sig vid kolelden de gjort upp, eftersom det var kallt. Petrus var också tillsammans med dem och värmde sig.
Under tiden stod Simon Petrus och värmde sig. Då sade de till honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?"
    Han förnekade det och sade: "Det är jag inte."
och någon av er säger till honom: "Gå i frid!" [Den vanliga judiska frasen för farväl.] "Håll dig varm och ät så att du blir riktigt mätt." Till vilken nytta är det om han inte ger honom det som är nödvändigt för kroppen?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.