2275 – ἥττημα (hettema)

fåtalighet, nederlag, brist


Typ:
Grekiska: ἥττημα
Med latinska bokstäver:     hettema
Fonetiskt: hayt·tay·mah
Ursprung: Från 2274
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

diminishing (1), "fault" (1)

Engelsk beskrivning

  1. A diminution, decrease: i.e. defeat.
  2. Loss, as respects to salvation.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Om nu deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?
Redan det att ni processar med varandra är ett nederlag för er. Varför tar ni inte hellre en oförrätt?
Varför tar ni inte hellre en förlust?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.