2267 – Ἡρωδίων (Herodion)

Herodion


Typ:
Grekiska: Ἡρωδίων
Med latinska bokstäver:     Herodion
Fonetiskt: hay·ro·dee·ohn
Ursprung: Från 2264
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

Herodian (1)

Engelsk beskrivning

A certain Christian.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


Hälsa min släkting (judiska landsman) Herodion. Hälsa dem i Narcissus familj,
    som tillhör Herren. [Syftar troligen på den kände Tiberius Claudius Narcissus. Han var en friköpt slav som blev en välbärgad man som hade stort inflytande under kejsar Claudius styre. Han avrättades 54 e.Kr. när Nero kom till makten, och var alltså död när Romarbrevet skrevs. Hans familj var dock kristen och får en speciell hälsning av Paulus.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.