2261 – ἤπιος (epios)

vänlig


Typ:
Grekiska: ἤπιος
Med latinska bokstäver:     epios
Fonetiskt: ay·pee·os
Ursprung: Troligtvis från 2031
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

gentle (2)

Engelsk beskrivning

  1. Affable.
  2. Mild, gentle.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


En Herrens tjänare (slav, livegen) ska
    inte strida (skapa konflikter, bråk)
utan vara
    vänlig mot alla,
    skicklig att undervisa,
    beredd att kunna bli illa behandlad utan att bli bitter (inte vara lättstött),Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.