2204 – ζέω (zeo)

brinnande


Typ:
Grekiska: ζέω
Med latinska bokstäver:     zeo
Fonetiskt: dzeh·o
Ursprung: Ett primärt verb
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

be fervent (1), "fervent" (1)

Engelsk beskrivning

 1. To boil with heat, be hot.
  1. Used of water.
  2. Metaphor.
   1. Used of boiling anger, love, zeal, for what is good or bad etc.
   2. Fervent in spirit, said of zeal for what is good.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Han hade blivit undervisad om "Herrens väg" och talade med stor entusiasm (med en brinnande ande), och undervisade grundligt om Jesus, dock bara utifrån (den kunskap han hade om) Johannes dop.
Den [utgivande kärleken, se vers 9] gör att ni inte slappnar av i er iver
    när ni brinnande i anden [hela tiden] tjänar Herren,Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.