2144 – εὐπρόσδεκτος (euprosdektos)

väl mottagen, välbehagligt


Typ:
Grekiska: εὐπρόσδεκτος
Med latinska bokstäver:     euprosdektos
Fonetiskt: yoo·pros·dek·tos
Ursprung: Från 2095 och härstammar från 4327
Användning: 5 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

accepted (3), "acceptable" (2)

Engelsk beskrivning

Well received, accepted, acceptable.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
2
1
Totalt    5

Passager (5 st i TR)


Jag är den Smordes (Messias, Kristi) Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande.
Be att jag blir räddad från dem i Judéen som inte tror (är olydiga) och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga [de troende där].
För han säger ju:
"Jag har bönhört (lyssnat och svarat) dig i precis rätt tid,
    och på befrielsens dag [då du var ansatt av ofredande fiender] hjälpte jag dig (rusade jag till din hjälp)." [Jes 49:8] Nu är det rätt tid [då du blir välkomnad och accepterad av Gud], nu är det befrielsens dag.
För om viljan (ivern, beslutsamheten) finns, så är gåvan välkommen (accepterad) utifrån de tillgångar någon har, inte utifrån vad han inte har. [Paulus uppmanar till den generella principen om proportionellt givande; samtidigt prisar han makedonierna som offrat och gett över sin förmåga.]
då blir även ni som levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som offrar andliga offer som är välbehagliga för Gud genom Jesus den Smorde (Messias, Kristus).Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.