2007 – ἐπιτίθημι (epitithemi)

lägga på, lägga,


Typ:
VERB
Grekiska: ἐπιτίθημι (epitithemi)
Uttal: ep-ee-tith-ay-mee
Talvärde: 472 (5 + 80 + 10 + 300 + 10 + 9 + 8 + 40 + 10)    ord med samma talvärde
Ursprung: Från G1909 och G5087
Användning: 39 ggr i NT

*Vi arbetar med att ta fram svenska beskrivningar på alla ord, i de fall de inte finns ännu finns visas den engelska här. Även fältet ursprung är inte fullständigt och kan ha blandat engelska och svenska.

Engelsk översättning (i KJV version)

lay on (10), "lay" (7), "put" (6), "lay upon" (4), "put on" (3), "put upon" (2), "set" (2), not translated (1), translated miscellaneously (7)

Engelsk beskrivning

 1. In the active voice.
  1. To put or lay upon.
  2. To add to.
 2. In the middle voice.
  1. To have put on, bid to be laid on.
  2. To lay or throw one's self upon.
  3. To attack one, to make an assault on one.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Referenser (39 st i TR)


Matteusevangeliet (7)

<span class="textExplanation">[Nu fljer en serie med tre hndelser dr Jesus helar mnniskor. Jesu makt blir ofta tydligt manifesterad mitt i vardagen i mtet med mnniskor.]</span> Medan Jesus talade till dem, kom en frestndare <span class="textExplanation">[Jairus, som var frestndare fr synagogan i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=2>Kapernaum</a>, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='8' data-verse='41' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;8:41</a>]</span> och fll ner fr honom och sade: &quot;Min dotter har just dtt. Men kom och lgg din hand p henne, s fr hon liv igen.&quot;
<span class="textExplanation">[Jesus har just svarat p frgor om skilsmssa och ktenskap. Nsta mne gller barn som Jesus stter stort vrde p. Eftersom det r barnen som kommer i klm nr frldrarna separerar r det fint att se hur Jesus vlkomnar dem i sin famn.]</span> Sedan kom man till honom med barn <span class="textExpansion">(2-11 r)</span>, man ville att han skulle <mark>lgga</mark> hnderna p och be <span class="textExplanation">[vlsignelse]</span> ver dem. Lrjungarna tillrttavisade <span class="textExpansion">(hindrade, sade strngt till)</span> dem. <span class="textExplanation">[I tron om att Jesus hade viktigare saker fr sig, eller att barnen inte var betydelsefulla fr honom, motade lrjungarna bort frldrarna.]</span>
Han lade hnderna p dem <span class="textExplanation">[vart och ett av barnen]</span>. Sedan gick han drifrn.
De hmtade snan och flet och lade sina mantlar <span class="textExpansion">(ytterklder)</span> p dem, och han satte sig drp.
De binder ihop <span class="textExpansion">(fngslar med kedjor)</span> tunga brdor <span class="textExpansion">(ryggsckar med packning)</span> och lgger dem p mnniskornas axlar, men sjlva vill de inte med sitt finger flytta dem <span class="textExplanation">[inte ens lyfta ett finger fr att hjlpa och underltta]</span>.
och vred <span class="textExpansion">(fltade)</span> ihop en krans <span class="textExpansion">(krona)</span> av trne och satte den p hans huvud och stack en kpp <span class="textExpansion">(stav)</span> i hgra handen p honom. Sedan fll de p kn fr honom och hnade honom och sade: &quot;Leve judarnas konung!&quot;
Ovanfr hans huvud satte man upp hans anklagelse <span class="textExpansion">(orsaken till hans ddsdom)</span>, den ld: <br>&quot;Detta r Jesus <span class="textExplanation">[frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=34>Nasaret</a>]</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;judarnas konung.&quot; <span class="textExplanation">[De fyra evangeliefrfattarna nmner alla att det stod &quot;judarnas konung&quot; p skylten. De vljer dock att ta med olika delar av de inledande orden. Detta r ingen motsgelse, i stllet ger de tillsammans den fulla bilden. Troligtvis hade skylten fljande text: &quot;Detta r Jesus frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=34>Nasaret</a>, judarnas konung&quot;, vilket r summan av <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='15' data-verse='26' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark&nbsp;15:26</a>, <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='23' data-verse='38' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;23:38</a> och <a class='popup-verse' data-book='43' data-chapter='19' data-verse='19' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Joh&nbsp;19:19</a>.]</span>

Markusevangeliet (8)

<br><b>Simon</b>, som han gav namnet Petrus, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Jakob, Sebedeus son, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Johannes, Jakobs bror, <br>Jesus gav dem <span class="textExplanation">[Jakob och Johannes, det hebreiska]</span> namnet Boanerges, som betyder skans <span class="textExpansion">(tumultets)</span> sner <span class="textExplanation">[kanske p.g.a. deras heta temperament, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='9' data-verse='54' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;9:54</a>]</span>, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
och bad honom entrget: &quot;Min lilla dotter <span class="textExplanation">[tolv r, se <a class='popup-verse' data-book='' data-chapter='' data-verse='42' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>vers&nbsp;42</a>]</span> ligger fr dden. Kom och lgg hnderna p henne, s hon blir rddad och fr leva.&quot;
Han kunde inte gra ngon kraftgrning dr, frutom att <mark>lgga</mark> hnderna p ngra sjuka <span class="textExpansion">(svaga)</span> och hela dem.
De frde en man till honom som var dv och hade talsvrigheter, och bad honom <mark>lgga</mark> sin hand p honom.
Jesus tog den blinde mannen vid handen och ledde honom ut ur byn. <span class="textExplanation">[<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=330>Betsaida</a> var en av de platser Jesus frdmde fr dess otro, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='10' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;10:13</a>, s det r mjligt att Jesus behver ta ut den blinde mannen ut frn den miljn.]</span> Efter att Jesus hade spottat p hans gon <span class="textExpansion">(upprepade gnger)</span> frgade han honom: &quot;Ser du ngot nu?&quot;
P nytt lade Jesus sina hnder p hans gon, och nu sg mannen klart <span class="textExpansion">(kunde fixera sin blick)</span> och synen blev terstlld och han kunde se allt tydligt <span class="textExplanation">[p avstnd]</span>.
och de ska plocka upp <span class="textExpansion">(lyfta undan)</span> ormar <span class="textExplanation">[bokstavligt ormar, eller bild av djvulen]</span>. Om de dricker ngot ddligt, ska det inte skada dem, och nr de lgger hnderna p de sjuka <span class="textExpansion">(de som r helt utan styrka, svaga)</span> ska dessa bli friska.

Lukasevangeliet (5)

Vid solnedgngen kom alla till honom med dem som led av olika sjukdomar. Han lade hnderna p var och en och botade dem.
Jesus tog upp diskussionen <span class="textExplanation">[skiftar fokus frn att bli utfrgad till att i stllet leda samtalet]</span> och svarade: <br>&quot;En man <span class="textExplanation">[en jude]</span> var p vg frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a> ner till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=733>Jeriko</a>. Han rkade ut fr rnare som tog hans klder och misshandlade honom, sedan frsvann de och lmnade honom dr halvdd. <span class="textExplanation">[<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=733>Jeriko</a> r en stad 3 mil nordst om <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>. Vgen mellan dessa stder strcker sig genom berg och ken med en hjdskillnad p ver 1&nbsp;000 meter. Det var inte ovanligt att rnarligor hll till i dessa trakter.]</span>
och han lade sina hnder p henne, och p en gng rtade hon p sig och prisade <span class="textExpansion">(tackade)</span> Gud!
Nr han hittar det blir han glad och lgger det ver axlarna,
Medan de frde bort Jesus <span class="textExplanation">[mot Golgata]</span> tog de tag i en man, Simon frn <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=416>Kyrene</a>, som var p vg in <span class="textExplanation">[till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=735>Jerusalem</a>]</span> frn landet. De lade korset p honom och lt honom bra det efter Jesus. <span class="textExplanation">[Enligt romersk lag kunde statsanstllda tvinga vem som helst att bra deras bagage och utrustning en romersk mil <span class="textExpansion">(1,5 km)</span>, se <a class='popup-verse' data-book='40' data-chapter='5' data-verse='41' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Matt&nbsp;5:41</a>. Simon var fdd i staden <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=416>Kyrene</a> i Nordafrika. Eftersom han namnges <span class="textExpansion">(och ven hans sner Alexander och Rufus, se <a class='popup-verse' data-book='41' data-chapter='15' data-verse='21' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Mark&nbsp;15:21</a>; <a class='popup-verse' data-book='45' data-chapter='16' data-verse='13' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Rom&nbsp;16:13</a>)</span> var han antagligen en Jesu efterfljare nr evangelierna skrevs.]</span>

Johannesevangeliet (2)

Nu frgade ocks fariserna honom hur han hade ftt sin syn. Han svarade: &quot;Han lade lera p mina gon och jag tvttade mig, och nu kan jag se!&quot;
Soldaterna vred <span class="textExpansion">(fltade)</span> ihop en krans <span class="textExpansion">(krona)</span> av trne och satte den p hans huvud, och kldde honom i en purpurrd <span class="textExplanation">[konungslig]</span> mantel.

Apostlagärningarna (14)

Man frde fram dem infr apostlarna som bad och lade hnderna p dem <span class="textExplanation">[bekrftade och vlsignade deras tjnst]</span>.
D lade de hnderna p var och en av dem, och de fick <span class="textExpansion">(tog emot)</span> den helige Ande. <span class="textExplanation">[Tidigare hade Johannes tillsammans med sin bror Jakob varit beredd att kalla ner eld frn himlen och frgra folket i en samarisk by, se <a class='popup-verse' data-book='42' data-chapter='9' data-verse='54' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Luk&nbsp;9:54</a>. Nu fr han i stllet vara med och kalla ner den helige Andes eld ver de nyfrlsta samarierna.]</span>
och sade: &quot;Ge den kraften till mig ocks, s att den jag lgger hnderna p fr <span class="textExpansion">(tar emot)</span> den helige Ande.&quot;
I en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lgger hnderna p honom s att han kan se igen.&quot; <span class="textExplanation">[I romersk stadsplanering kallades gatorna som gick i nord-sydlig riktning fr <i>cardo</i>, och de korsande st-vstliga gatorna fr <i>decumanus</i>. Huvudgatan fick tillgget <i>maximus</i>, som betyder strst p latin. I mitten, dr huvudgatorna korsades, lg stadens centrum som kallades forum. Utgrvningar har visat att &quot;<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1210>Raka gatan</a>&quot; var <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=421>Damaskus</a> &quot;decumanus maximus&quot;, huvudgatan som gick centralt frn st till vst. Den var omkring 25 meter bred och 1 570 meter lng, kantad med pelare och tckt av tak dr det fanns affrer.]</span>
S Ananias gav sig i vg och kom in i huset <span class="textExplanation">[dr Saulus suttit i mrker utan mat och dryck i tre dagar]</span>. Dr lade han hnderna p honom och sade: &quot;Saul, min broder <span class="textExplanation">[i tron]</span>! Herren Jesus, som visade sig fr dig p vgen hit, har snt mig fr att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande.&quot; <span class="textExplanation">[Saulus blir pmind om att det var den uppstndne Jesus som talade med honom p vgen till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=421>Damaskus</a>. Lukas anvnder passiv form p verben som betonar att det inte r Ananias utan Gud som fyller Saulus med den helige Ande.]</span>
Nr de hade fastat och bett <span class="textExplanation">[nnu mer vid samma tillflle, eller vid en ny sammankomst]</span> och lagt hnderna p dem skickade de i vg dem. <span class="textExplanation">[Det profetiska tilltalet bekrftar kallelsen att missionera bland hedningar som Paulus redan ftt, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='9' data-verse='15' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;9:15</a>.]</span>
Varfr vill ni d utmana Gud och <mark>lgga</mark> ett ok p lrjungarnas axlar som varken vra fder eller vi sjlva har kunnat bra?
Den helige Ande och vi har beslutat att inte <mark><mark>lgga</mark> p</mark> er ngon mer brda frutom fljande ndvndiga regler:
De fick mnga rapp och kastades i fngelse, och fngvaktaren fick befallning att bevaka dem noga.
Jag r med dig. Ingen ska rra dig eller skada dig, fr jag har mycket folk hr i staden.&quot;
Nr Paulus lade hnderna p dem, kom den helige Ande ver dem och de talade i tungor <span class="textExplanation">[de talade i andra, fr dem oknda sprk]</span> och profeterade.
Paulus hade just samlat ett fng kvistar och lagt p elden nr en giftorm krp ut p grund av hettan och hgg sig fast i hans hand.
Publius far lg just d sjuk i feberattacker och svr diarr <span class="textExpansion">(dysenteri)</span>. Paulus gick in till honom, bad och lade hnderna p honom och botade honom. <span class="textExplanation">[Det r troligt att Publicus far led av Brucellos som smittar via getmjlk. Sjukdomen kallas n i dag fr just Maltafeber. Lukas anvnder feber i plural vilket exakt beskriver den svngande febern som karaktriserar sjukdomsfrloppet. Efter inkubationstiden stiger febern till 39-40 grader. Den ligger sedan p denna niv under tv veckor fr att drefter sjunka under ngon veckas tid. Febern kan fortstta att pendla p detta stt under tre till fyra mnader.]</span>
De visade oss sin uppskattning p mnga stt, och nr vi skulle segla frsg de oss med vad vi behvde. <span class="textExplanation">[<a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=859>Maltas</a> befsta huvudstad i antiken och Romarriket var Mdina. Det r troligt att Publius bor dr. Enligt tradition r Pauluskatedralen i Mdina byggd p samma stlle som Publius hus en gng lg. Under resan till <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1111>Rom</a> finns flera av Andens gvor i funktion i Paulus liv: profetia, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='27' data-verse='21' data-chapterend='' data-verseend='26' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;27:21&ndash;26</a>; helande, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='28' data-verse='8' data-chapterend='' data-verseend='9' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;28:8&ndash;9</a>.]</span>

1 Timoteusbrevet (1)

Var inte fr snabb med att <mark>lgga</mark> hnderna p ngon. <span class="textExplanation">[Erstta en ldste som avsatts, eller instta ngon ny som ldste.]</span> Gr dig inte delaktig i andras synder. <span class="textExplanation">[Ett stt att skydda sig frn en situation dr en ledare mste tillrttavisas r att inte fr snabbt stta in ngon i en ledande stllning. Den som r med och tillstter en frsamlingsledare fr hastigt, innan personen visat sig vara trofast, r delaktig i de negativa konsekvenser som s ltt kan uppkomma. I <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=168>Antiokia</a> i <a href="#modalBiblePlace" class="biblePlace" data-toggle="modal" data-place-id=1220>Syrien</a> bad och fastade man innan man avskilde Barnabas och Paulus till att resa p den frsta missionsresan, se <a class='popup-verse' data-book='44' data-chapter='13' data-verse='3' data-chapterend='' data-verseend='' data-highlight='' data-placement='auto-top' data-trigger='hover'>Apg&nbsp;13:3</a>.]</span> <br>Hll dig sjlv ren.

Uppenbarelseboken (2)

Fr alla som hr profetians ord i denna bok betygar jag: Om ngon lgger ngot till dessa ord, <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ska Gud <mark><mark>lgga</mark> p</mark> honom de plgor som beskrivs i denna bok.<br>Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.