1959 – ἐπιμελέομαι (epimeleomai)

sköta om, ta hand om


Typ:
Grekiska: ἐπιμελέομαι
Med latinska bokstäver:     epimeleomai
Fonetiskt: ep·ee·mel·eh·om·ahee
Ursprung: Middle voice från 1909 och samma ord som 3199
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

take care of (3)

Engelsk beskrivning

To take care of a person or thing.

Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Samariern gick fram till honom, förband hans sår och hällde olja och vin i dem [tvättade dem rena och desinfekterade dem]. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: 'Sköt om honom, och alla ytterligare utgifter betalar jag dig när jag kommer tillbaka.' [Två denarer motsvarade två dagslöner, vilket räckte för två månaders vistelse för en person på ett värdshus.]
För om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.