1886 – ἔπαυλις (epaulis)

gård


Typ:
Grekiska: ἔπαυλις
Med latinska bokstäver:     epaulis
Fonetiskt: ep·ow·lis
Ursprung: Från 1909 och an equivalent of 833
Användning: 1 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

habitation (1)

Engelsk beskrivning

  1. A farm.
  2. A dwelling.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
Totalt    1

Passager (1 st i TR)


I Psaltarens bok står det skrivet:
'Låt hans gård bli öde,
    låt ingen bo där.' [Ps 69:26] och lite senare:
'Låt hans ämbete tas av en annan.' [Ps 109:8]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.