1760 – ἐνθυμέομαι (enthumeomai)

tänka, begrunda, fundera


Typ:
Grekiska: ἐνθυμέομαι
Med latinska bokstäver:     enthumeomai
Fonetiskt: en·thoo·meh·om·ahee
Ursprung: Från en sammanslagning av 1722 och 2372
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

think (3)

Engelsk beskrivning

  1. To bring to mind, revolve in mind, ponder.
  2. To think, to deliberate.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


2
1
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Men medan han funderade (resonerade fram och tillbaka) över allt detta visade sig plötsligt en ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria [Mirjam], din hustru, för det som har blivit till (skapats, frambringats, alstrats) i henne är från (har sitt ursprung i) den helige Ande.
Jesus såg (visste) vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan?Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.