1642 – ἐλαττόω (elattoo)

lite lägre, bli mindre


Typ:
Grekiska: ἐλαττόω
Med latinska bokstäver:     elattoo
Fonetiskt: el·at·to·o
Ursprung: Från 1640
Användning: 3 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

make lower (2), "decrease" (1)

Engelsk beskrivning

  1. To make less or inferior: in dignity.
  2. To be made less or inferior: in dignity.
  3. To decrease in authority or popularity.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
2
Totalt    3

Passager (3 st i TR)


Det är nödvändigt att han måste bli större (viktigare, växa sig stor), medan jag blir mindre."
En liten tid lät du honom
    vara lägre än änglarna,
med härlighet och ära
    krönte du honom.
Men vi ser Jesus, som för en kort tid hade lägre rang än änglarna, men nu är krönt med härlighet och ära på grund av sitt lidande och sin död, så att han genom Guds nåd smakade (upplevde) döden för alla.Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.