1635 – ἑκών (hekon)

av egen vilja, frivilligt


Typ:
Grekiska: ἑκών
Med latinska bokstäver:     hekon
Fonetiskt: hek·own
Ursprung: Of uncertain affinity
Användning: 2 ggr i NT

Engelsk översättning (i KJV version)

willingly (2)

Engelsk beskrivning

  1. Unforced, voluntary, willing.
  2. Of one's own will.
  3. Of one's own accord.


Fler lexikon

BlueletterBible.org
BibleHub.com

Användning i NT


1
1
Totalt    2

Passager (2 st i TR)


Skapelsen (naturen) blev ju lagd under förgängelsen [utsattes för ett tillstånd av tomhet – utan mål och mening], inte frivilligt utan genom honom som lade den därunder [Gud tillät det ske] i hopp [i förväntan och tillförsikt] om

Om jag gör detta villigt [predikar evangeliet och avstår frivilligt från mina rättigheter, se vers 12, 15, 18]
    har jag min lön (belöning),
men gör jag det för att jag måste
    är det ett förvaltarskap som anförtrotts mig. [Detta är styckets centrum och huvudpoäng. Paulus är trogen sitt uppdrag, se 1 Kor 4:2. Det är ett förvaltarskap, se Luk 17:10.]Grekiskt/svenskt lexikon BETA

Lexikonet är under uppbyggnad.